Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Gerard Broenink Email: voorzitter@flashstars.nl
Secretaris Gerard Broekman Email: secretaris@flashstars.nl
Penningmeester Henk Waaijer Email: penningmeester@flashstars.nl
Bestuurslid Sonja Waaijer Email: vertrouwenspersoon@flashstars.nl
Bestuurslid Raymond ter Groot Email: vsk@flashstars.nl
Bestuurslid Anke Kamphuis Email: bestuur@flashstars.nl